Finshyttan i Karlskogas logga

Legoleverantör sedan 1997

Pulverlackering

worker in protective wear painting details 2022 07 13 21 34 13 utc scaled e1677836448930

Hur går det till att pulverlackera?

Produkten går först igenom avfettning och rengöring vilket ger en god färgvidhäftning. Därefter sprutas färgpulvret på produkten. Färgpartiklarna binds till produkten eftersom de har elektrostatisk laddning. Sedan är det dags för den ca 200 grader varma härdugnen där pulvret smälter och bildar en fin, emaljliknande yta.

På vilka produkter ska man använda pulverlack?

Till tunnplåtsdetaljer och mindre gods som ska tåla hårt slitage ska du absolut välja pulverlackering. Men också på andra produkter där du vill ha en fin och tålig yta, rekommenderar vi pulverlackering.

Varför har Finshyttan satsat på pulverlackering?

Vi arbetar mycket med tunnplåtsbearbetning. Som komplement erbjuder vi en bra ytbehandling som dessutom är miljövänlig eftersom färgen inte innehåller några lösningsmedel.

Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig!

Vilka fördelar har pulverlackering i jämförelse med våtlackering?

Man får en jämn och hård lackyta som är mycket tålig mot slag och nötningar. En annan fördel är att färgskiktets tjocklek kan varieras från 50 ända upp till 250 µm. Här är några fördelar med pulverlackering jämfört med våtlackering:

  1. Hållbarhet: Pulverlackering ger en mycket tålig och hållbar yta som är motståndskraftig mot repor, flisor och korrosion. Detta beror på den kemiska reaktionen som sker när pulvret härdas vid höga temperaturer, vilket resulterar i en mycket stark och tät yta.

  2. Miljövänlig: Pulverlackering är en miljövänligare process än våtlackering eftersom den inte kräver användning av lösningsmedel eller andra kemikalier som kan skada miljön. Dessutom är det överskottspulvret som inte fäster på ytan återvinningsbart.

  3. Snabbare torktid: Pulverlackering har en mycket kort torktid jämfört med våtlackering. Eftersom pulvret härdas vid höga temperaturer, härdas det mycket snabbare än våtlacken, vilket leder till en snabbare produktionstid och ökad effektivitet.

  4. Jämnare yta: Pulverlackning ger en jämnare yta än våtlackning eftersom pulvret fäster sig på ytan elektrostatiskt och sprids ut jämnt innan det härdas. Detta minimerar risken för bubblor eller andra ojämnheter i ytan.

  5. Färgvariationer: Pulverlackning ger möjlighet till ett brett utbud av färger och finishar som är svåra att uppnå med våtlackning. Dessutom behåller pulverlacken sin färg och finish över tid, medan våtlacken kan blekna eller tappa glansen.

Sammanfattningsvis är pulverlackning fördelaktigt jämfört med våtlackning på grund av dess hållbarhet, miljövänlighet, snabbare torktid, jämnare yta och möjlighet till ett större utbud av färger och finishar.

Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig!

FAQ

Pulverlackering är en ytbeläggningsprocess där fina pulver av pigment och polymerharts elektrostatiskt appliceras på en yta och sedan härdas till en slitstark beläggning. 

Pulverlack sprutas på ytan och elektrostatiskt dras till den laddade metallen. Efter appliceringen går produkten in i en ugn där pulvret smälter och bildar en jämn beläggning. 

Pulverlackering erbjuder bättre hållbarhet, är miljövänligare genom att inte innehålla lösningsmedel, ger en jämnare beläggning och är mer kostnadseffektiv genom möjligheten att återanvända överskottspulver. 

Pulverlackering används på en mängd olika produkter, inklusive metalkomponenter, möbler, bil- och fordonsdetaljer, byggnadsmaterial och industriella tillbehör. 

Tiden för pulverlackering varierar beroende på storleken och komplexiteten hos det som ska lackeras. Det kan ta allt från några minuter till flera timmar för större projekt. 

Pulverlackering erbjuder ett brett utbud av färger, inklusive matta, blanka, texturerade och specialfinishar för att möta olika designbehov och önskemål. 

Ja, pulverlackering ger en slitstark yta som är motståndskraftig mot repor, korrosion och kemikalier, vilket resulterar i en långvarig finish. 

Förberedelser inkluderar rengöring och avfettning av ytan samt eventuell förbehandling beroende på materialet för bästa fästning av pulverlacken. 

Ja, pulverlackering är miljövänligt eftersom den inte innehåller lösningsmedel och har låga VOC-utsläpp (flyktiga organiska föreningar). Dessutom kan överskottspulver återanvändas, vilket minskar avfall. 

Pulverlackerade ytor är relativt lätta att underhålla. Använd milda rengöringsmedel och undvik slipande rengöringsmetoder för att bevara beläggningens kvalitet och finish. 

Ute efter en helhetsleverantör?

Vi ser till att hjälpa dig bearbeta, montera och slutligen behandla detaljen!

Släng iväg ett meddelande