Finshyttan i Karlskogas logga

Legoleverantör sedan 1997

Hållbarhet i industrin: Åtgärder för att minska miljöpåverkan

Finshyttan tar vi miljöfrågor på stort allvar och har implementerat flera åtgärder för att minska företagets miljöpåverkan.  

Pulverlackering är ett miljövänligt alternativ 

En av de mest framträdande åtgärderna som vi har genomfört är övergången till pulverlackering. Denna metod minskar utsläppen av lösningsmedel och andra skadliga ämnen som är vanliga vid traditionell våtlackering. Pulverlackering innebär att ett torrt pulver appliceras på ytan och sedan härdas under värme. Det resulterar i en hållbar och jämn yta utan att släppa ut flyktiga organiska föreningar (VOC) i atmosfären. Detta minskar inte bara miljöpåverkan utan förbättrar också arbetsmiljön för de anställda. 

Pulverlackering
Hållbarhet i industrin: Åtgärder för att minska miljöpåverkan 3
Kantbockning
Hållbarhet i industrin: Åtgärder för att minska miljöpåverkan 4

Resursanvändning 

Vi arbetar ständigt med att optimera våra tillverkningsprocesser för att minimera både materialspill och energiåtgång. Genom att analysera och justera produktionslinjer och metoder säkerställer vi att resurser används så effektivt som möjligt. Detta bidrar till minskade kostnader och en lägre miljöbelastning. 

En viktig del av vårt miljöarbete är optimeringen av energiförbrukningen i våra produktionsanläggningar. Genom att installera energieffektiva maskiner och belysningssystem har vi lyckats minska vår totala energiförbrukning.  

Behöver du tunnplåt bearbetad eller behandlad?

Låt oss på ett enkelt sätt lösa dina behov!