Finshyttan i Karlskogas logga

Legoleverantör sedan 1997

Framtidens industri 

Den industriella revolutionen har tagit ett stort kliv framåt med introduktionen av Internet of Things (IoT) och automatiseringstekniker.  

Smarta Fabriker 

Industri 4.0 representerar en ny era där digital teknik och fysiska produktionsprocesser sammanfogas för att skapa “smarta fabriker”. Genom att integrera IoT-enheter i vår produktionsutrustning kan vi samla in och analysera data i realtid. Detta gör det möjligt för oss att förutse underhållsbehov, optimera produktionsflöden och minska driftstopp. Vilket i sin tur ökar vår produktionskapacitet och minskar kostnader. 

metalworking cnc lathe milling machine cutting me 2023 11 27 04 51 07 utc
Framtidens industri  4
close up of laser cutting machine 2023 11 27 04 51 17 utc edited
Framtidens industri  5

Automatisering i produktionsmiljöer 

Automatisering är en annan hörnsten i vår anpassning till Industri 4.0. Genom att automatisera repetitiva och arbetskrävande uppgifter frigör vi våra medarbetares tid och kompetens till mer värdeskapande aktiviteter. Detta bidrar inte bara till en mer stimulerande arbetsmiljö utan även till högre produktkvalitet och minskade felmarginaler. 

Från övervakning till produktion 

Inom områden som kvalitetskontroll, har IoT-enheter gjort det möjligt att övervaka och dokumentera hela tillverkningsprocessen. Detta säkerställer att varje produkt uppfyller våra kvalitetskrav innan produkten lämnar fabriken. Samtidigt möjliggör våra robotsystem oss att hantera och bearbeta material med en precision som manuella metoder inte kan uppnå. 

male worker using industrial coffee roasting machi 2023 11 27 05 15 02 utc edited
Framtidens industri  6

Framtiden är nu 

På Finshyttan är framtiden redan här. Vi är stolta över att ligga i framkant av den industriella utvecklingen genom att integrera IoT och automatisering i vår dagliga verksamhet. Vill du veta mer om hur dessa teknologier kan transformera din verksamhet? Kontakta oss för att utforska hur vi kan hjälpa dig att navigera i Industri 4.0:s landskap och dra full nytta av dess potential. 

Behöver du tunnplåt bearbetad eller behandlad?

Låt oss på ett enkelt sätt lösa dina behov!