Finshyttan i Karlskogas logga

Legoleverantör sedan 1997

Specialisering inom plåtbearbetning 

Stansning och kantbockning med stor flexibilitet 

Plåtbearbetning är en konst och en vetenskap som kräver en mångfald av tekniker och en djup förståelse för material och processer. Inom denna mångfacetterade bransch är specialisering avgörande för att uppnå bästa möjliga resultat och möta kundernas krav med precision och effektivitet. 

Expertisen inom stansning: Precision och mångsidighet 

Inom plåtbearbetning är expertis inom stansning en avgörande faktor för att uppnå önskad precision och mångsidighet i tillverkningsprocessen. Stansning, en av de grundläggande teknikerna inom plåtbearbetning, innebär att skära eller forma plåt med hjälp av stansmaskiner. 

Precision 

Stansning kräver en hög grad av precision för att säkerställa att tillverkade komponenter och detaljer uppfyller exakta mått och toleranser. Med rätt inställda stansmaskiner kan de skapa komponenter med minimala variationer och hög repeterbarhet. 

Mångsidighet  

En av de stora fördelarna med stansning är dess mångsidighet. Stansning kan användas för att producera en mängd olika komponenter och detaljer med varierande former, storlekar och geometrier. Detta gör det till en idealisk teknik för att tillverka allt från enkla plåtbrickor till mer komplexa delar med detaljerade mönster och hål. Genom att använda olika stansverktyg och inställningar kan operatörerna anpassa processen för att möta specifika krav och designbehov.  

Specialisering inom kantbockning: Skräddarsydda lösningar  

Kantbockning är en annan viktig del av plåtbearbetningen där specialisering spelar en nyckelroll. Kantbockning tillåter operatören att manipulera plåt för att skapa komplexa geometrier och böjar med hög precision. Denna expertis gör det möjligt att producera skräddarsydda lösningar som uppfyller specifika krav och toleranser.  

Fokus på stor flexibilitet: Möta varierande behov och utmaningar 

Vi har ett stort fokus på flexibilitet. Det innebär att vi ha förmågan att anpassa sig till olika projekt, material och krav på effektivitet och kvalitet. Genom att ha anpassningsbar utrustning kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som möter en mängd olika behov och utmaningar inom plåtbearbetningsbranschen. Stor flexibilitet ger oss också möjligheten att snabbt anpassa oss till förändrade krav och leverera resultat till kunderna. 

Behöver du tunnplåt bearbetad eller behandlad?

Låt oss på ett enkelt sätt lösa dina behov!